who?

我是一个自娱自乐的人,并且本号为投放脑洞的号,和读者号。
尽量别关注

柱扉 花

      白发的孩童捧着一朵盛开的花,向西瓜头的少年跑去。
    “大哥大哥!你看,花开了!”
      孩童赤红的眼里,倒映着少年的微笑。
   “是啊,扉间,花开了。”
      在这一刻,是谁心中的花开了?
      听,花开的声音,多美。_____________________________________________

      “大哥,花开了。”
         白发的火影手中捏着一朵快要凋谢的花,向面前的墓碑跪下。
         他赤红的眼里,是一片死寂。
         因为,那个人再也不能回答他的话。

评论(1)

热度(31)