who?

我是一个自娱自乐的人,并且本号为投放脑洞的号,和读者号。
尽量别关注

“扉间,我要死了。”

“. . . . . .”

“我可以拜托你一些事吗?”

“. . .说吧,兄长。”

“木叶拜托你了。“

“. . . . .”

“斑拜托你了。”

“. . . . . .”

“还有 . . ”

“还有什么?说吧,我都接受。”

“我也拜托你了!”

“. . . 可以,只要你还活着就行。”

-----------------------------------------------------------------------------

“.......兄长”

“老师?你怎么了?”

“...镜,我没事,我只是累了。”

‘兄长,我有点后悔了。’

‘为什么当初我要答应你。’

评论(1)

热度(31)